Konfirmation

I Rønnevang kirke bliver man normalt konfirmeret i 8. klasse. Her følger Rønnevang resten af Taastrup. I Rønnevang ligger konfirmationen i Kristi Himmelfartsdagene. 

 

Hvor kan man høre mere og tilmelde sig?

Tilmelding til konfirmationsundervisningen foregår hvert år ved et møde i foråret, det år hvor man går i 7. klasse. Til mødet kan man også møde præsterne og stille spørgsmål. Når tiden nærmer sig, inviteres der til indskrivning her på hjemmesiden.

 

Du kan også via dette link tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Du skal dog også udfylde en blanket med yderligere oplysninger vedrørende hold og ønsket konfirmationsdag. Blanketten fås ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Vil du vide mere om, hvad konfirmationen er og betyder? Se mere på Folkekirkens hjemmeside om konfirmation.

Konfirmationsgudstjenesten

Hvor mange er der plads til i kirken?

Ved konfirmationsgudstjenesten stiller vi stole op i midtergangen, én ud for hver bænk. På disse stole sidder konfirmanderne.  Den bænk, der er ud for stolen, er reserveret til konfirmandens familie. Der kan sidde 7-8 personer på en bænk. 

Denne opstilling tager ca. den øverste halvdel af kirken (lidt forskelligt efter hvor mange konfirmander der er indskrevet til den enkelte gudstjeneste). I den nederste halvdel af kirken kan man frit sætte sig – så i gennemsnit giver det omkring to bænke per familie. 

Må man fotografere?

I er meget velkomne til at tage billeder af jeres barn under konfirmationen. En halv time før gudstjenesten går i gang, samler vi konfirmanderne ved alteret, så I har mulighed for at tage et gruppebillede. 

Hvordan foregår gudstjenesten?

Konfirmanderne samles i foyeren med præsten. Forældre, gæster og andre sætter sig ind i kirken. Når gudstjenesten begynder, spiller organisten præludiet (forspil), mens konfirmanderne kommer ind i procession. 

Når vi når til selve konfirmationen, er det skik at forældre og fadderne (fra dengang konfirmanden blev døbt) rejser sig, når deres barns navn nævnes, står op under konfirmationen, og sætter sig igen, når det næste navn nævnes. Det er naturligvis frivilligt, om man vil følge denne skik. 

Som en del af konfirmationsgudstjenesten er der nadver. Der er en gammel sammenhæng mellem konfirmation og nadver, og vi vil derfor gerne give jer mulighed for som familie at gå med jeres konfirmand op og modtage nadveren sammen. Det er både festligt og højtideligt, når så mange som muligt tager del i konfirmationen også ved at være med til nadver.

Gudstjenestens gang trænes med konfirmanderne ved generalprøven, så de gerne skulle være helt trygge ved det hele, når vi når til dagen. Ved generalprøven fastlægges desuden hvilke konfirmander/familier der sidder hvor. 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Flemming eller Johanna.